Regie as a Service

De Regiecoach neemt delen of de hele operationele en tactische besturing van uw ICT dienstverlening op zich. Wij inventariseren wat er bij uw organisatie speelt op ICT gebied en managen de verwachtingen. Ook nemen we het Supply Management voor onze rekening. Zo kunnen wij u goed inzicht geven in de werkelijke prestaties van de ICT leveranciers.

Bij Regie as a Service zetten we alleen specialisten in als dat op dat moment nodig is. Alle inzet wordt flexibel ingevuld.

Kenmerken Regie as a Service:

 • Altijd de juiste expertise
 • Voor iedere fase van outsourcing
 • Up to date kennis van de organisatie en ontwikkelingen
 • Periodieke evaluatie over de prestatie van de leveranciers met management
 • Verantwoording dienstverlening naar eindgebruikers
 • Vaststellen nieuwe diensten en gewijzigde behoeften
 • Coördinatie oplossing structurele problemen
 • Financiële controle en coördinatie doorbelasting/betalingen
 • Inrichting en besturing gebruikersondersteuning

Voordelen Regie as a Service:

 • Vast aanspreekpunt voor het demand and supply management zonder dat u dit een formatieplaats kost of u een vaste inhuurovereenkomst moet aangaan
 • Specialistische kennis in alle expertises, maar alleen wanneer het echt nodig is.
 • Altijd een aanspreekpunt voor de besturing van de ICT Dienstverlening
 • Kostenbesparing door effectieve aansturing en betere uitnutting ICT contracten
 • Effectief management van wensen en eisen