Workshops

Hoe goed doet u het eigenlijk als leverancier? Reflectie van uw regiefuncties en -rollen zijn onmisbaar bij het verbeteren van uw dienstverening. Onze workshops springen hierop in. Ze zijn speciaal bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij de tot standkoming van de ICT dienstverlening. Daarbij denken wij aan Delivery Managers, Service Managers, Proces Managers, IT medewerkers, Helpdesk medewerkers en Sales Managers.

Iedere workshop begint met een kaderstelling over het onderwerp Regie. Daarna gaan we verder met aandachtspunten, valkuilen en tips. Centraal staat het handelen van de delivery organisatie, de samenwerking met de opdrachtgever en de ervaring van de eindgebruikers.

De vorm, inhoud en duur van de workshop zijn flexibel zodat ze optimaal aansluiten bij uw situatie. Regiecoach levert hiervoor de inhoudelijke expertise, treedt op als moderator en doet de verslaglegging. Enkele voorbeelden van workshops zijn: “Realistische regie” en “Slagvaardig omgaan met veranderende klantwensen”.